Idrettsplassen

Idrettsplassen

Idrettsplassen, anlagt av kraftverket i 1979, brukes i hovedsak til ballspill om sommeren og skøyter om vinteren.

Vedlikehold av grusbanen

Dette er en stor grusbane hvor det er satt opp to fotballmål. Banen er godt opplyst på kveldstid.

Ved siden av banen er det satt opp en liten varmebua (skøytebua) hvor også utstyr til sprøyting av vinteren blir oppbevart.