• Idrettsplassen

    Idrettsplassen

    Idrettsplassen, anlagt av kraftverket i 1979, brukes i hovedsak til ballspill om sommeren og skøyter om vinteren. Dette er en stor grusbane hvor det er satt opp to fotballmål. Banen er godt opplyst på kveldstid. Ved siden av banen er det satt opp en liten varmebua (skøytebua) hvor også utstyr til sprøyting av vinteren blir oppbevart.

  • Idrettsplassen

    Grillbua

    Ved idrettsplassen på Rånåsfoss har Rånåsfoss vel fått satt opp en hyggelig grillbu som et tilbud for alle som benytter fotballbanen eller skøytebanen. I den koselige grillbua kan man sitte på benker rundt bålgrillen, så ta med ved og fyr opp. Det er et populært tilbud om vinteren og en hyggelig måte å treffe andre på. Det er også flere som har valg å arrangere barnebursdager på idrettsplassen med stort hell. Vinterstid er det da størst sjanse for å ha grillbua for dere selv på en hverdag.