Om fossen og samfunnet

Til Akerhus Energis 75-års jubileum, ble boken «En fortelling om fossen og samfunnet» av Bjørn Bjørnsen gitt ut. Bjørnsen valgte å legge stor vekt på samspillet mellom virksomheten og lokalsamfunnet og det er mye interessant materiale fra hjemstedet vårt.

Utdrag fra forordet:

«Den gir glimt fra livet på Rånåsfoss, stedet som AEV skapte, og det viser nærbilder i en utvikling fra mangel til overflod gjennom med- og motgang, med dramatikk og hverdagsliv.»

Boken er tilgjengelig digitalt fra Nasjonalbiblioteket på bokhylla.no og er gratis å lese på skjerm. Det anbefales å velge ‘Kvalitet – Høy’ i linjen over boka slik at det blir bedre å lese.